11

نظرات خوب مشتریان

2022-10-21 15:14

Good Comments from Customers

این از مشتری و دوستان خوب ما از هلند است. ما از سال 2018 همکاری می کنیم و 15 خط برای مشتریانش صادر می کنیم. شامل دستگاه ورق موجدار توخالی PP ، دستگاه پانل دیواری پی وی سی، دستگاه پانل سقفی پی وی سی، دستگاه پروفیل HDPE و غیره است.  ;

Good Comments from Customers

این از دوست قدیمی ما، از روسیه است. انجام برچسب قیمت پی وی سی ما بیش از 7 سال در تماس هستیم.  ;

Good Comments from Customers

از مشتری ویتنام است. او یک کارخانه بزرگ مواد تزئینی را برای ساخت پانل دیواری پی وی سی، پانل سقفی و ورق مرمر اداره می کند.  ;


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required